Tuesday, 22 March 2011

sedar . SEDAR . sedar

tdik . tme masa laz sbel0m blit . tme sjarah lha . aku ng x sba nggu ku p0n result . ku pkei lha bgus . C ka pat ku . 0ke lha kit . bab ku ng taget sjarah ku C ba . hm ~ tang lha tek cegu lu cramah . kos exam tok suma PALOI -PALOI ta nya , aku ng dh nabes nya mdh pia . tkt result ku tr0k . dh nya mdh spar0h drpd klaz tr0k . P nak , result aku ng tr0k p0n . HAHAHAA ! yha nya lu cramah . ng SENTAP abz ku dga cramah nya . mcm2 jak dpah nya .  eb0h maen gk pa suma lha . yha ku lu ada rasa wak mlz ma0 maen2 gk . nyesal ku , lmk ni gk nak SPM tok ? 7 bln lbh gk asa ku lha . huh ~ sepek bna ku . dh gk nya tek mdh ada miak s0ag tek nya ambk result SPM nya suma gagal abz2 . HAH ! pa lha gk aku . lu tkt trus dga yha eh ~ kan pa , tkt aku cmyha jwk lak nak ? p ku dh sedar jwk t0k , mlz ku nak maen2 gk . xbani bna ku . k lha . kepak dh tgn ku dh . chall0bethe !

No comments:

Post a Comment